Plzeň tvoří strategii cestovního ruchu

Realizace tří workshopů pro novou strategii cestovního ruchu města

Travelbakers Plzeň tvoří strategii cestovního ruchu
Strategie a vzdělávání

klient

Plzeň TURISMUS

služby

workshopy

Tvorba nové strategie cestovního ruchu je velkým soustem, které se bez naporcování jen těžko polyká. Při tvorbě strategie cestovního ruchu města Plzeň jsme pomáhali strategickými workshopy, které pomohly najít řešení tří konkrétních oblastí - nabídky pro rodiny s dětmi, nabídky pro požitkáře a problematiku MICE a sportovní turistiky. 

Travelbakers Plzen

Organizace Plzeň TURISMUS připravovala na období 2024–2028 novou Strategii rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň. Ta navazovala na končící strategii z předchozího období, která jako jeden z rozvojových segmentů definovala mimo jiné MICE. Na třech workshopech jsme se zaměřili jak na incentivní turismus, tak na ostatní segmenty, se kterými se Plzeň v rámci nové strategie potřebovala posunout dál. 

Jak určit, čemu se na workshopech věnovat? 

V Plzni jsme začali interními workshopy, které nám pomohly zorientovat se v primárních i sekundárních datech. Díky nim se nám povedlo definovat tři oblasti, na které bychom se měli v rámci workshopů zaměřit. Během května 2023 jsme pak zrealizovali 3 workshopy, na kterých se setkali zástupce Plzeň TURISMUS a města s krajem i podnikateli. 

“Považujeme za rozumnější, když si konkrétní strategii připravují obce, města nebo destinace samy a my jim u toho spíš radíme, ukazujeme směr nebo pomáháme facilitovat workshopy. Jejich strategie pak mají nejen větší sílu, ale pracují s konkrétními zkušenostmi z regionu a daří se je lépe uvádět v život.”
Pavel Pichler, Travelbakers

Na workshopech jsme opět pracovali s nástroji pro design služeb, které pomáhají vtáhnout účastníky workshopů do děje, a zároveň jim umožňují nahlédnout na služby a produkty očima těch, kteří je budou využívat. 

1. Workshop: cílová skupina Rodiny s dětmi

Na prvním workshopu jsme mapovali nabídku pro cílovku rodin s dětmi a zároveň jsme workshop směřovali tak, aby bylo možné ji ve strategii uchopit do konkrétních produktových základů. Díky workshopu se nám povedlo udělat si o nabídce podrobný přehled, získat podněty pro rozvoj produktů a infrastruktury od partnerů a účastníků workshopu a aktivovat zájem partnerů o rozvoj konkrétních řešení. 

2. Workshop: cílová skupina Požitkáři

Požitkáři jezdí do Plzně hlavně za gastronomií, tradicí výroby piva, do kaváren, ale také za architekturou nebo industriálními památkami. Na workshopu jsme potřebovali skupinu úžeji definovat, zmapovat aktuální nabídku a naprototypovat produkty a doprovodné programy přesně na míru této cílovce. 

3. workshop: cílová skupina MICE a Sport

V rámci třetí workshopu jsme si přesně vymezili účastníky a nabídku v oblasti MICE. Zjišťovali jsme očekávání nejen od subjektů starajících se o cestovní ruch, ale také od ostatních aktérů ve městě. Zahrnuli jsme se sem řadu příkladů dobré praxe z Litvy, Lotyšska nebo Estonska a nastínili systém spolupráce mezi městem, krajem, organizací cestovního ruchu i soukromými subjekty. 

Jak pracovat s výstupy workshopů ve strategii? 

Přestože ve chvíli, kdy je workshop u konce, má většina účastníků jasný přehled o tom, co se řešilo, s postupem času se tyto jasné obrysy rozplývají. Je proto důležité výstupy workshopu přehledně a jednoduše zpracovat nejen pro budoucí strategii, ale také pro akční dokumenty, které budou mnohem častěji v provozu. 

Doporučujeme tedy: 

  • z workshopů do strategie vyvodit konkrétní závěry a zaznamenat i tipy pro budoucí rozvoj, který může časový rámec strategie přesahovat, 
  • vytvořit jednoduché listy, infografiky nebo shrnutí, které partnerům připomene závěry workshopu a nabídne jim materiál, ke kterému se mohou v případě potřeby vrátit, 
  • zaznamenat myšlenkové pochody a nápady, které během workshopu zazněly, pro strategii se možná nehodí, ale dají se rozpracovat v jiných dokumentech nebo projektech, 
  • pravidelně připomínat a prohlubovat propojení mezi všemi aktéry a účastníky workshopu. 

Přemýšlíte o vlastní strategii? 

Pomůžeme vám přijít na to, za který konec to vzít a jak udělat strategii, která vás dovede k cílům. 

 Chceme také strategii